Skip to main content

Jahiturism

Eesti Vabariigis võib jahti pidada isik, kes omal maal omab jahitunnistust ja relvakandmisluba.

Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel välismaalase jahitunnistus. Välismaalane saab üle piiri tuua oma relva, siis kui tal on oma maa vastava asutuse poolt välja antud Euroopa Liidu relvapass.

Välisriigi kodanikule on võimalik taodelda ka suuruluki laskekatse tunnistust, kui tal on oma elukohariigis laskekatse sooritatud ja selle sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui 2 aastat (Jahiseadus § 45 (4) Kui isikule on välisriigis väljastatud suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist kinnitav tunnistus ja viimase laskekatse sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat, ei nõuta temalt suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist).

Kui välisriigi kodanikul ei ole suuruluki laskekatse sooritatud, on tal võimalik see Eestis sooritada.

Lisaks peab välisriigi kodanikul olema tasutud jahipidamisõiguse tasu.

Eestis korraldame jahti vastavalt jahihooajale.

Meie jahimaadel liigub põtru (Alces alces), metssigu (Sus scrofa), metskitsi (Capreolus capreolus), karusid (Ursus arctos) ja hunte (Canis lupus). Lisaks ka mitmeid väikeulukeid nt kopraid (Castor fiber), rebaseid (Vulpes vulpes), kährikuid (Nyctereutes procyonoides) jpm.

Kui oled huvitatud siis andke meile oma sellest teada ja me organiseerime Teile mälestusrohke jahielamuse erilises looduses. Aitame organiseerida Teile kõik vajaliku – transpordi, majutuse, jahidokumendid, relva laenutuse ja toitlustuse.

Täpsema hinnakirja saamiseks saatke palun päring meile e-maili aadressile info@kjs.ee või võtke ühendust telefoninumbril +372 5140566

Kuidas saada jahimeheks?

Vali omale sobiv jahitunnistuse taotleja koolitus.

Läbi koolitus, mis lõpeb eksamiga (kooli ja riigi teooriaeksam) ning laskekatsega.

Kui oled omandanud jahitunnistuse tuleks teha elukohajärgsesse politseiprefektuuri taotlus relvakandmise loa saamiseks.

Soorita relvaeksam.

Info tulevastest jahitunnistuste koolitustest leiate EJS-i kodulehelt.

Jahitunnistuse eksamikeskkonnaga saab tutvuda siin.

Relvaeksami eksamikeskkonnaga saab tutvuda siin.

Kui soovid saada liikmeks siis esita selleks avaldus.

Avalduse blanketi leiad Dokumendid alt.